Aleksandra Klęczar

Imię i nazwisko: Dr Aleksandra Klęczar

Temat wystąpienia: Wokół Delf

Język wystąpienia: polski

Czas trwania wystąpienia: 30 minut

Streszczenie:

Punktem wyjścia tej lekcji będzie czytanka 21 (s. 56) podręcznika S. Wilczyńskiego, E. Pobiedzińskiej i A. Jaworskiej Porta Latina (Wydawnictwo Szkolne PWN 2005). Tekst ten poświęcony jest Delfom. W swojej prezentacji chciałabym przedstawić trzy sposoby obudowania tej lekcji dodatkowymi informacjami i rozwinięcia jej w lekcję kultury antycznej, uzupełniającą wiedzę ucznia o kontekst kulturowy.

Pierwsza z proponowanych lekcji odnosi się do szeroko potraktowanego w tekście opisu krajobrazu i położenia Delf; łączy ona wspomniany kontekst kulturowy z pracą ze słownictwem łacińskim, rozwijając czynną i bierną znajomość tego ostatniego. Skupia się – obok praktycznych ćwiczeń słownikowych – na krótkim opisie głównych zabytków Delf (skarbce, świątynia Apollina, skała Sybilli, teatr, stadion igrzysk pytyjskich).

Druga z lekcji to “wirtualny spacer” po muzeum w Delfach, z wykorzystaniem fotografii wykonanych przeze mnie w roku 2009, podczas pobytu na szkole letniej dla nauczycieli języka starogreckiego; spacer ten jest jednocześnie przeglądem najważniejszych stylów w rzeźbie greckiej; lekcja taka może więc być wykorzystana jako lekcja podsumowująca wiedzę o sztuce greckiej. Proponowane do analizy dzieła to: Kleobis i Biton oraz Sfinks Naksyjczyków (sztuka archaiczna, kuros), Woźnica delficki (sztuka wczesnoklasyczna), wotum Daochosa (sztuka późnoklasyczna), śpiący Amor (sztuka hellenistyczna) i portret Tytusa Flamininusa (sztuka grecka pod władzą rzymską).

Trzecia z lekcji dotyczy z kolei postaci delfickiego bóstwa, Apollina; celem lekcji jest uporządkowanie wiedzy uczniów z zakresu mitologii i wskazanie na sposoby funkcjonowania postaci Apollina w kulturze późniejszej. Na tej lekcji uczniowie zapoznają się z ikonografią boga (na przykładzie delfickiego kyliksu z Apollinem ofiarującym libację), ważniejszymi epizodami z mitów o Apollinie (tu przewodnikiem będzie malarstwo epok późniejszych, m. in. dzieła Perugina, Tycjana, Cranacha, Delacroix i innych) i z recepcją tej postaci (fragmenty IV aktu Akropolis S. Wyspiańskiego).

Nota biograficzna:

Dr Aleksandra Klęczar – absolwentka filologii klasycznej UJ i podyplomowego studium kultury żydowskiej na uniwersytecie w Oksfordzie, jest pracownikiem naukowym Instytutu Filolohii Klasycznej UJ, a jednocześnie – nauczycielką-praktykiem w klasie klasycznej w I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie, gdzie uczy języka łacińskiego, greckiego i kultury antycznej. Autorka artykułów naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych, występowała na konferencjach naukowych w Polsce i na świecie. Za pracę z olimpijczykami nagrodzona w 2007 roku nagrodą Prezydenta Miasta Krakowa.