Alicja Narecka

Imię i nazwisko: Alicja Narecka

Temat wystąpienia Prezentacja multimedialna doskonałą metodą aktywizującą w nauczaniu języka łacińskiego.

Język wystąpienia: polski

Czas trwania wystąpienia: 30 minut

Streszczenie:

Autorka w krótkim wystąpieniu połączonym z prezentacją multimedialną przedstawi, w jaki sposób można urozmaicić lekcje języka łacińskiego, języka, który szerokiemu ogółowi jawi się jako trudny, a proces jego poznawania jako niekończąca się gehenna w poszukiwaniu wyjścia z labiryntu mnóstwa form i zawiłych konstrukcji językowych. Zadaniem współczesnego łacinnika jest więc umiejętne łączenie tradycyjnych form nauczania z nowoczesnymi, rozbudzenie zamiłowania do poznania języka naszych europejskich przodków, języka kultury, sztuki i literatury łacińskiej.

Omnium linguam Latinam docentium interest linguam hanc discipulis bene cognoscendam et imprimis amandam esse.

Nota biograficzna:

Alicja Narecka – absolwentka filologii klasycznej KUL, starszy wykładowca języka łacińskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL, członek zarządu Lubelskiego Koła Polskiego Towarzystwa Filologicznego, wieloletni współpracownik Komitetu Okręgowego Olimpiady Języka Łacińskiego, współorganizatorka dwóch edycji (w latach 2008-2009) Wielkiego Konkursu Językowego dla studentów KUL, pasjonatka i miłośniczka języków i kultury antycznej.