Anna Maria Harbig

Imię i nazwisko: Dr Anna Maria Harbig

Temat wystąpienia: Media w nauczaniu języków obcych: wczoraj i dziś

Język wystąpienia: polski

Czas trwania wystąpienia: 15 minut

Streszczenie:

W referacie zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • Zastosowanie laboratoriów językowych w latach 70-tych i LMCS dzisiaj – porównanie.
  • Nauczyciel jako twórca programów e-learningowych.
  • Student jako odbiorca treści materiałów e-learningowych.