Anna Pado

Imię i nazwisko: Anna Pado

Temat  wystąpienia:  Mówienie w języku obcym – wiem jak, wiem o czym.

Język wystąpienia:  polski

Czas trwania wystąpienia:  30 minut

Streszczenie:

Ukształtowanie umiejętności mówienia jest jednym z najważniejszych i zarazem najtrudniejszych celów edukacyjnych w warunkach nauczania / uczenia się języka poza naturalnym środowiskiem językowym. Trudności w opanowaniu tej sprawności wynikają z różnych przyczyn, które najczęściej pojawiają się na pierwszym etapie uczenia się języka i towarzyszą uczącemu się przez długi czas. Niniejsza prezentacja jest próbą odpowiedzi na pytanie, co to znaczy umieć mówić w języku obcym, jakie są przyczyny niepowodzeń uczących się w opanowaniu tej sprawności, a także jakie umiejętności towarzyszące powinny być rozwijane i jakie aspekty języka opanowane, aby mówienie było efektywne, tj zarówno skuteczne pod względem intencji mówiącego, jak i poprawności językowej. W prezentacji przedstawione zostaną zaczerpnięte z własnej praktyki przykłady strategii, rozwijających wymienione umiejętności i stosowanych na różnych poziomach znajomości języka.