Bogusław Marek

Imię i nazwisko: Prof. Bogusław Marek

Temat  wystąpienia: Niewidomy student neofilologii: Wyzwania i rozwiązania

Język wystąpienia:  polski

Czas trwania wystąpienia:

Streszczenie:

Choć większość nauczycieli zgodzi się, że dobra pamięć, słuch i koncentracja sprzyjają  procesowi kształcenia,  dopiero niedawno zwrócono uwagę na to, że te właśnie cechy stwarzają szczególne predyspozycje osób niewidomych do nauki języka obcego i mogą stanowić ich siłę chociażby w pracy tłumacza symultanicznego. Musi więc zastanawiać stosunkowo niewielka liczba niewidomych kandydatów na neofilologie – kierunków otwierających drogę do zawodów wymagających dobrej znajomości języka obcego.    Szukając powodów tej sytuacji i możliwości je poprawy, autor przygląda się dostępności kursów języków obcych dla niewidomych, dostępności materiałów dydaktycznych, adaptacjom egzaminów gimnazjalnych i maturalnych oraz przygotowaniu nauczycieli języków obcych do pracy z uczniami i studentami z dysfunkcją wzroku. W końcowej części wystąpienia autor przedstawia rozwiązania przyjęte na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Nota biograficzna:

Prof. Bogusław Marek jest specjalistą w zakresie fonetyki języka angielskiego i kieruje Katedrą Anglistyki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.  W latach 90-tych stworzył autorski program nauczania języka angielskiego dzieci niewidomych, który rozwija i prowadzi do dzisiaj. Do programu angażuje studentów Anglistyki, którzy przygotowują dla dzieci brajlowskie adaptacje podręczników i sami przygotowują się w ten sposób do uczenia osób niewidomych języka angielskiego.

Podczas tej pracy Pan Profesor zauważył, że dzieci często mają trudności w nauczeniu się pewnych słów w języku angielskim, ponieważ nie rozumieją ich znaczeń nawet po polsku. Są to najczęściej pojęcia opisujące czas i przestrzeń.  Sytuacja ta skłoniła go do pracy nad unikatowymi pomocami dydaktycznymi pomagającymi dzieciom w zrozumieniu znaczeń niektórych słów i pojęć.

W ten sposób program Prof. Marka stał się jeszcze bardziej interesujący i efektywny, co zwróciło uwagę wielu ośrodków akademickich w Europie i na świecie.

Za swoje osiągnięcia w zakresie zwiększania dostępu osób niewidomych do języka angielskiego, Profesor Bogusław Marek otrzymał Order Imperium Brytyjskiego od Królowej Elżbiety II. Sam podkreśla jednak, że dostęp do języka angielskiego dla osób niewidomych powinien być czymś oczywistym i normalnym, a nie jakimś nadzwyczajnym działaniem.