Diego Arroyo Martín

Imię i nazwisko:  Diego Arroyo Martín

Temat  wystąpienia:  Técnicas de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera

Język wystąpienia: hiszpański

Czas trwania wystąpienia: 90 minut

Streszczenie:

Warsztaty poświęcone są różnym metodom, technikom oraz strategiom nauczania języka obcego. Zostaną przedstawione zarówno współczesne metody jak i krótka historia technik nauczania od starożytności poprzez średniowiecze aż do czasów współczesnych.

Szczególny nacisk położony jest na praktyczną stronę nauczania: porównanie metody dedukcyjnej z indukcyjną, oraz przedstawienie różnych technik, które można wykorzystać w przypadku poszczególnych typów uczniów. Przykładowo zostaną zaprezentowane metody nauczania ze słuchu, przy pomocy obrazów i zadań oraz połączenie tych metod.

Warsztaty składają się z trzech części. Na początku ogólna prezentacja metod i technik nauczania, następnie praca w grupie a na końcu wymiana doświadczeń i opinii oraz dyskusja.

Nota biograficzna:

Diego Arroyo Martín jest absolwentem filologii słowiańskiej na Uniwersytecie w Madrycie oraz Szkoły Języków Obcych w Madrycie. Posiada on doświadczenie w nauczaniu języka hiszpańskiego w poznańskich szkołach językowych w oraz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pan Diego Arroyo Martín jest także doświadczonym przedstawicielem metodycznym, współpracującym z wydawnictwami Edinumen oraz Nowela.