Ewa Danisz

Imię i nazwisko: Ewa Danisz

Temat wystąpienia: Wykorzystanie gier językowych jako metoda aktywizująca w nauczaniu języków obcych na poziomie podstawowym

Język wystąpienia: polski

Czas trwania wystąpienia: 20 minut

Streszczenie:

  • teoretyczne zagadnienie metody gier / zabaw językowych
  • rodzaje gier językowych
  • rola zabaw językowych
  • przygotowanie klasy / grupy do zajęć z wykorzystaniem gier językowych
  • sposoby tworzenia grup / par
  • przykładowe scenariusze zajęć z wykorzystaniem zabaw językowych
  • przygotowanie słownictwa i innych pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia udanych zabaw językowych