Joanna Berej

Imię i nazwisko: Joanna Berej

Temat wystąpienia: Jak słuchają, co słyszą, co rozumieją uczniowie?

Język wystąpienia: polski

Czas trwania wystąpienia: 25-30 minut

Streszczenie:

Pomimo powszechnej ekspozycji na język nasi uczniowie wcale nie są znacząco lepsi w słuchaniu ze zrozumieniem od poprzednich pokoleń uczniów. Wydaje się, że zarówno uczący się, jak i nauczyciele często zapominają, że tutaj ilość nie przechodzi automatycznie w jakość. Zadaniem nauczycieli jest więc zorganizowanie sesji słuchania w taki sposób, aby uczniowie mieli szansę wyćwiczenia tych mikro-sprawności i strategii słuchania, które pomogą im poradzić sobie z autentycznym materiałem językowym. Pomocne w tym mogą być dawno zapomniane rodzaje ćwiczeń, jak np. dyktanda, jak również nowoczesne programy komputerowe. Celem prezentacji jest pokazanie, jak zmienić typowe zajęcia, często bardziej przypominające testowanie słuchania, w lekcje, w których rzeczywiście dajemy uczniom narzędzia do bardziej efektywnego słuchania. To z kolei może być doskonałym punktem wyjścia do uczenia sprawności mówienia.

Nota biograficzna:

Joanna Berej: Absolwentka anglistyki UMCS; nauczyciel z wieloletnim i bogatym doświadczeniem – uczyła wszystkie grupy wiekowe i wszystkie poziomy nauczania, przygotowując również do egzaminów FCE, CAE, CPE, IELTS i TELC. Przez wiele lat pracowała jako wykładowca w Instytucie Anglistyki UMCS prowadząc zajęcia z praktycznej nauki języka oraz metodyki nauczania języków obcych. Obecnie nauczyciel w Prywatnym Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie, wykładowca w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych oraz Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie, gdzie prowadzi zajęcia z metodyki nauczania języka angielskiego, teorii uczenia się i nauczania oraz emisji głosu. Egzaminator Cambridge ESOL.