Joanna Sobańska-Jędrych

Imię i nazwisko:  Joanna Sobańska- Jędrych

Temat  wystąpienia:  Multimediale Vorbereitung auf die Gymnasialprüfung mit Kompass und www. weiter_deutsch

Język wystąpienia:  niemiecki

Czas trwania wystąpienia:  90 minut

Streszczenie:

Podczas prezentacji wyjaśnimy i zgłębimy pojęcie „Multimediale Kompetenz” oraz przybliżymy Państwu proces nauczania współczesnego nastolatka, przedstawiciela pokolenia Y, który nie zna świata sprzed ery Google, dla którego sam podręcznik, choćby najciekawszy, to za mało. Porozmawiamy też o tym, jak interaktywne podręczniki i inne multimedialne materiały do nauki języka niemieckiego zbliżają się do świata Państwa uczniów. Zademonstrujemy, jak je wykorzystywać by realizować potrzeby ucznia związane z przygotowaniem do egzaminu, otrzymywaniem regularnych informacji zwrotnych, budowaniem autonomii i odwoływaniem się do osobistych doświadczeń ucznia. Pokażemy Państwu jak wykorzystać dostępne nauczycielowi nowoczesne technologie by zaangażować i zmotywować uczniów, realizując jednocześnie cele nauczania stawiane nauczycielowi przez Nową Podstawę Programową w gimnazjum. Podpowiemy, na co zwrócić uwagę przygotowując zajęcia z wykorzystaniem zasobów Internetu, jak wykorzystać i wzbogacić materiał z podręcznika by dopasować lekcję do oczekiwań i zainteresowań gimnazjalistów.

Nota biograficzna:

Joanna Sobańska–Jędrych, obecnie doktorantka w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel języka niemieckiego od roku 2003, kiedy to ukończyła filologię germańską na UMCS w Lublinie. Od tego momentu nieprzerwanie rozwija swoją pasję językową, dydaktyczną i naukową. Autorka licznych materiałów uzupełniających dla nauczycieli języka niemieckiego.