Katarzyna Łyp

Imię i nazwisko: Katarzyna Łyp

Temat  wystąpienia:  Multimedia inspirują: Innowacyjna metodyka nauczania języka niemieckiego w oparciu o tablicę interaktywną oraz interaktywne podręczniki „Prima” oraz „Studio d”.

Język wystąpienia:  polski

Czas trwania wystąpienia:  90 minut

Streszczenie:

W prezentacji:

1) Charakterystyka kursu „Prima”
2) Charakterystyka kursu „Studio d”
3) Komponenty kursu „Prima”/”Studio d”
4) Podręcznik

a) Struktury rozdziałów w podręczniku
b) Co pomaga nauczycielowi w prowadzeniu lekcji?
c) Nowe struktury językowe
d) Informacje o realiach i kulturze krajów niemieckojęzycznych
e) Strategie uczenia się
f) Uwzględnienie norm Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
g) Zadania z egzaminu gimnazjalnego w podręczniku – ”Prima”/zadania pod kątem egzaminu maturalnego w „Studio d”
h) Zwroty i struktury gramatyczne

5) Zastosowanie podręczników interaktywnych „Prima” i „Studio d” w nauczaniu języka niemieckiego.
6) Prezentacja praktycznych ćwiczeń z interaktywnych podręczników „Prima” i „Studio d”.