Konrad Janowski

Imię i nazwisko:  Dr Konrad Janowski

Temat  wystąpienia:  Zespół wypalenia zawodowego u nauczycieli

Język wystąpienia:  polski

Czas trwania wystąpienia:  30 minut

Streszczenie:

Wypalenie zawodowe stanowi zespół objawów psycho-fizycznych dotykających osoby wykonujące tzw. „zawody pomocne” (np. nauczyciel, lekarz, pielegniarka, adwokat, psycholog). Dla efektywnego realizowania zadań zawodowych w tych profesjach niezbędne jest wytworzenie i utrzymanie odpowiedniego zaangażowania emocjonalnego w stosunku do osób, na rzecz których wykonuje się pracę (np. zaangażowanie nauczyciela w relacje z uczniami). Zespół wypalenia zawodowego prowadzi do zaburzeni zdolności podtrzymania takiego optymalnego zaangażowania, z czym wiąże się wzrost zmęczenia fizycznego, utrata zadowolenia z wykonywanej pracy, negatywne reakcje emocjonalne (depresja, rozdrażnienie, zniechęcenie) oraz dolegliwości psychosomatyczne (np. bóle głowy, zaburzenia układu trawiennego, naczyniowo-sercowego). W wystąpieniu przedstawione zostaną zagadnienia związane ze specyfiką wypalenia zawodowego u nauczycieli, w szczególności obraz kliniczny tego zespołu, czynniki ryzyka dla jego powstania (osobowościowe, środowiskowe), jego przebieg oraz sposoby zapobiegania i terapii.

Nota biograficzna:

Konrad Janowski – dr psychologii, mgr filologii angielskiej, adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej KUL, wykładowca w Instytucie Psychologii i Instytucie Filologii Angielskiej KUL, dyrektor Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej w Lublinie. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu psychologii klinicznej, psychosomatyki i psycholingwistyki, tłumacz licznych tekstów naukowych z zakresu psychologii i medycyny. Prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe z pogranicza psychologii, medycyny i lingwistyki. Zainteresowania: psychologia stresu, psychologia zdrowia, psychosomatyka, psycholingwistyka.