Krzysztof Narecki

Imię i nazwisko:  Prof. Krzysztof Narecki

Temat  wystąpienia:  Nowoczesne technologie w warsztacie pracy badacza antyku i dydaktyka języków klasycznych.

Język wystąpienia:  polski

Czas trwania wystąpienia:  45 minut

Streszczenie:

Czy warsztat pracy współczesnego badacza świata starożytnego i nauczyciela kultury i języków klasycznych ogranicza się wyłącznie do tradycyjnych metod, stosowanych od XIX wieku, a przypominających pracę średniowiecznego skryby?

Autor wystąpienia, w formie pokazu multimedialnego, starając się odpowiedzieć na to intrygujące pytanie, przedstawia najnowsze osiągnięcia i nowinki techniczne (np. takie jak: zdigitalizowane bazy tekstów literatury greckiej i łacińskiej, oprogramowanie edukacyjne oraz najciekawsze strony WWW, oferujące przydatne programy do poznania kultury i nauki języków starożytnych), dzięki którym żyjący w XXI wieku uczony, zajmujący się szeroko rozumianym antykiem, jak i dydaktyk języków klasycznych mogą w pełni rozwinąć swoje zainteresowania oraz w atrakcyjny sposób przekazać innym swoją wiedzę.

Nota biograficzna:

Dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL w Katedrze Filologii Greckiej, kierownik Katedry Historii Starożytnej, od r. 2008 pełni funkcję Dziekana WNH KUL, członek korespondent Towarzystwa Naukowego KUL oraz Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, od 2001 członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Filologicznego, od 2009 członek Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej; zakres zainteresowań naukowych to: grecka filozofia (zwłaszcza przedsokratycy i Arysto­te­les), kultura starożytnej Grecji i Rzymu, historia filologii klasycznej w KUL.