Małgorzata Witczak

Imię i nazwisko: Małgorzata Witczak

Temat  wystąpienia:  Humour and music in a language classroom

Język wystąpienia:  angielski

Czas trwania wystąpienia:  40 minut

Streszczenie:

Music, just like language, is a manifestation of culture and of the human need to communicate. Thus its role in bringing people together cannot be neglected especially because we can all observe the enormously fast development of radio, TV (also satellite) and the Internet. Therefore I strongly believe in the need for music in a language classroom. And humour? Well, don’t we all find any work more bearable if we can laugh doing it?

This short talk cum workshop is my attempt to share some thoughts and activities to liven up our teaching

Nota biograficzna:

Małgorzata Witczak – absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Od ukończenia studiów związana z Politechniką Warszawską, początkowo w Ośrodku Języka Angielskiego (stowarzyszonym w sieci UCET – University Centres for English Teaching), obecnie w Studium Języków Obcych PW. Egzaminator ESOL. Aktywny członek IATEFL Poland. W swoim dorobku ma pracę ze studentami i wykładowcami wyższych uczelni, a także nastolatkami, na każdym poziomie zaawansowania języka (nieobce są jej kursy języka ogólnego, biznesowego oraz technicznego). Zajmuje się również szkoleniami metodycznymi dla nauczycieli języka angielskiego. Pasjonują ją języki obce, podróże, dobra literatura i psychologia.