Maria Cichoń

Imię i nazwisko: Doc. Maria Cichoń

Temat wystąpienia: Lektura interaktywna a rozwój kompetencji czytelniczej w nauczaniu/uczeniu się języka obcego.

Język wystąpienia: polski

Czas trwania wystąpienia: 30 minut

Streszczenie:

Celem referatu jest ukazanie kreatywnego podejścia do tekstu na lekcji języka obcego jakim jest lektura interaktywna, odwołująca się do aktualnej kompetencji językowej i kulturowej ucznia, oraz jego zdolności antycypacyjnych. Omówione zostaną główne zasady teoretyczne oraz etapy pracy nad tekstem, a także zilustrowane konkretne techniki i zadania rozwijające strategię lektury na różnych poziomach tekstowych.