Peter Moran

Imię i nazwisko: Peter Moran

Temat  wystąpienia: Technology in the ELT Classroom: Friend or Foe?

Język wystąpienia: angielski

Czas trwania wystąpienia: 60 minut

Streszczenie:

We are conditioned in many ways to see new technology in the classroom no less than in society as a whole as synonymous with progress and improvement.  Yet new technology must prove itself to be of benefit before we invest time and resources in its acquisition and implementation.  This session will attempt to take a balanced view of a range of technologies, new and old, looking at where they come from, asking if they are really of benefit to our learners and considering how we might exploit them to maximise their usefulness.  The session will include both theory and practice and some practical classroom activities and ideas will be presented.

Nota biograficzna:

Peter Moran jest doświadczonym nauczycielem i trenerem. Pochodzi z Manchesteru, w ciągu 15-letniego pobytu w Polsce pracował w wielu miastach, obecnie mieszka w Krakowie. Jego doświadczenie obejmuje pracę w wielu krajach, w szkołach państwowych i prywatnych, poczynając od nauczania przedszkolnego aż po grupy uniwersyteckie. Fascynuje go nauczanie stymulowane zainteresowaniami ucznia.