Piotr Garczyński

Imię i nazwisko: Piotr Garczyński

Temat  wystąpienia:  Multimediales Klassenzimmer – neue Technologien im Unterricht DaF

Język wystąpienia:  niemiecki

Czas trwania wystąpienia:  90 minut

Streszczenie:

Na przykładzie materiałów online oraz platformy edukacyjnej Goethe-Institut uczestnicy warsztatów będą mogli sprawdzić w praktyce możliwość zastosowania nowych technologii na zajęciach języka niemieckiego. Poznają też ich pomocną rolę w motywowaniu do nauki języka oraz rozwijaniu wybranych sprawności językowych. Warsztaty skierowane są do nauczycieli języka niemieckiego pragnących wykorzystywać nowoczesne media na swoich lekcjach.

Nota biograficzna:

Piotr Garczyński – absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (filologia germańska i studia podyplomowe z informatyki), koordynator projektów medialnych w Goethe-Institut w Warszawie, odpowiedzialny m.in. za projekty oraz seminaria doskonalące dla nauczycieli dot. stosowania nowoczesnych mediów w nauczaniu języka niemieckiego.