Przemysław Gębal

Imię i nazwisko: Dr Przemysław Gębal

Temat wystąpienia: Tablica interaktywna i materiały multimedialne na zajęciach języka niemieckiego. Warsztaty metodyczne (prezentacja wydawnictwa Hueber)

Język wystąpienia: niemiecki

Czas trwania wystąpienia: 90 minut

Streszczenie:

Celem warsztatów jest ukazanie możliwości efektywnego wspierania procesu dydaktycznego w oparciu o najnowszą generację materiałów multimedialnych. Sposoby wykorzystania nowych narzędzi dydaktycznych na zajęciach języka niemieckiego zademonstrowane zostaną na przykładzie najnowszych publikacji wydawnictwa Hueber. Warsztaty dla wszystkich zainteresowanych nowoczesnym nauczaniem języka naszych zachodnich sąsiadów.

Nota biograficzna:

Dr Przemysław E. Gębal – absolwent Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, dodatkowo studiował filologię włoską i romańską na Freie Universität w Berlinie oraz na Université Paris III (La Sorbonne Nouvelle). W roku 2005 obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim rozprawę doktorską poświęconą realiom i kulturze w nauczaniu języków niemieckiego i polskiego jako obcych. Adiunkt w Zakładzie Glottodydaktyki Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW i w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego UJ. Autor szeregu publikacji z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języków polskiego i niemieckiego jako obcych (m.in. Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców. Podejście porównawcze, 2010) oraz podręczników i materiałów dydaktycznych do ich nauki (m.in. Zusammen in Europa. Nowy kurs języka niemieckiego, 2004; Język niemiecki. Repetytorium leksykalne, 2006; Repetytorium leksykalne. Fachsprache Wirtschaft, 2007; Od słowa do słowa toczy się rozmowa. Repetytorium leksykalne z języka polskiego jako obcego dla poziomów B1 i B2, 2009, wersja polska kursu Prima. Język niemiecki dla gimnazjum, cz. I, 2009). Rzeczoznawca MEN ds. podręczników do języka niemieckiego. W swojej obecnej działalności naukowej i dydaktycznej koncentruje się na kształceniu nauczycieli języków obcych oraz aspektach tzw. glottodydaktyki porównawczej. Konsultant metodyczny wydawnictwa Hueber Polska.