Zbigniew Wójtowicz

Imię i nazwisko:  Ks. Dr Zbigniew Wójtowicz

Temat  wystąpienia:  Zasady tłumaczenia kościelnych tekstów liturgicznych

Język wystąpienia:  polski

Czas trwania wystąpienia:  30 minut

Streszczenie:

Z racji, iż teksty liturgiczne, często cytujące lub oparte w dużej mierze na tekstach biblijnych, wyrażają niezmienne Boże objawienie i na zasadzie lex orandi lex credendi są nośnikiem powierzonego Kościołowi skarbu wiary, stosowana przez tłumaczy w przypadku innych tekstów licentia poetica ograniczona jest do minimum. Wszak omnis traductor traditor. Kościół, jako wierny stróż nie podlegającego zmianom depozytu wiary, nakłada więc na tłumaczy tekstów liturgicznych wypracowane przez siebie rygorystyczne zasady, mające na celu wierny przekaz swojej nauki. W moim krótkim wystąpieniu chciałby je przedstawić i omówić.

Nota biograficzna:

Ks. Zbigniew Wójtowicz, dr nauk humanistycznych, kapłan archidiecezji lubelskiej, ur. 8 VII 1962 w Bełżycach,  wyświęcony 13 XII 1986 w Lublinie, absolwent KUL (teologia i filologia klasyczna), redaktor „Vox Patrum” (1996), od 1995 r. pracownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL (starszy wykładowca łaciny i greki), publicysta katolicki, od lat zajmujący się tłumaczeniem tekstów łacińskich, w tym na zlecenie Przewodniczącego Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski.